Výrobky

tomenu

 

Ponúkame výrobky pre hasičov a záchranárov od rôznych domácich a zahraničných výrobcov,
rozdelených do nasledujúcich kategórií :
 
1.    Čerpadlá
2.    Pretlakové ventilátory
3.    Prúdnice
4.    Monitory
5.    Hadice
6.    Armatúry
7.    Hasiace zariadenia
8.    Hasiace prístroje
9.    Plynové detektory
10.  Elektrocentrály
11.  Osvetľovacie stožiare
12.  Svietidlá
13.  Výstražné zariadenia
14.  Vyslobodzovacie zariadenia
15.  Zdvíhacie vankúše
16.  Utesňovacie vankúše
17.  Likvidácia ekologických havárií
18.  Práce vo výškach
19.  Špeciálne náradie
20.  Hasivá
21.  Osobná výstroj a výzbroj
22.  Údržba výstroje a výzbroje
23.  Hasičský šport