Počítadlo prístupov

 


Služby

tomenu

 

Vykonávame opravy hasičskej techniky
 
 
 
1. Opravy vecných prostriedkov - prúdnice, rozdeľovače, hydrantové nádstavce a pod.
 
2. Opravy agregátov vrátane motorovej časti - pretlakové ventilátory, pohonné jednotky
                                                                               k vyslobodzovaciemu náradiu a pod.
 
3. Opravy požiarnych čerpadiel - plávajúce čerpadlá, motorové striekačky, čerpadlá
                                                         z cisternových automobilových striekačiek
                                                        (CAS 25 Š-706, CAS 32 T-148, CAS 32 T-815,
                                                        CAS K25 L-101.860 a i.)
 
4. Opravy a rekonštrukcie nadstavieb hasičských automobilov
 
Taktiež dodávame náhradné diely.